1. Trang chủ
  2. Giữa AMIS.VN – Công việc với AMIS.VN – Trang chủ

Giữa AMIS.VN – Công việc với AMIS.VN – Trang chủ

Thông tin giữa AMIS.VN – Công việc và AMIS.VN – Trang chủ được kết nối như sau:

Người dùng khai báo công việc trong ứng dụng Công việc thì công việc sẽ hiển thị trên Trang chủ/Công việc và ngược lại.

Cập nhật 3 Tháng Mười Hai, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?