1. Trang chủ
  2. Giữa AMIS.VN – Kho ảnh với AMIS.VN – Trang chủ

Giữa AMIS.VN – Kho ảnh với AMIS.VN – Trang chủ

Thông tin giữa AMIS.VN – Kho ảnh và AMIS.VN – Trang chủ được kết nối như sau:

Trong ứng dụng Kho ảnh, người dùng chọn chỉa sẻ ảnh thì thông tin chia sẻ sẽ hiển thị trên màn hình Trang chủ AMIS, nhưng không có chiều ngược lại.

Cập nhật 3 Tháng Mười Hai, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?