1. Trang chủ
  2. Giữa AMIS.VN – Nhân sự với AMIS.VN – Bán hàng

Giữa AMIS.VN – Nhân sự với AMIS.VN – Bán hàng

Thông tin giữa AMIS.VN – Nhân sự và AMIS.VN – Bán hàng được kết nối như sau:

Thông tin Nhân viên: Khi khai báo nhân viên trên ứng dụng Nhân sự (menu Quản lý\Hồ ) thông tin sẽ được tự động lấy sang ứng dụng Bán hàng (những phân hệ có phát sinh thông tin nhân viên cần chọn khi khai báo, nhưng không có chiều ngược lại.

Giữa AMIS.VN – Nhân sự với AMIS.VN – Trang chủ

Thông tin giữa AMIS.VN-Nhân sự và AMIS.VN-Trang chủ được kết nối như sau:

Sơ đồ luồng nghiệp vụ

Giải thích ký hiệu:

Lấy sang (Ví dụ: Thông tin Nhân viên thôi việc khai báo trên phân hệ Hồ sơ của ứng dụng Nhân sự có thể được lấy sang Trang chủ).

Nội dung chi tiết

Thông tin Lấy từ Nhân sự sang Trang chủ Lấy từ Trang chủ sang Nhân sự
Sinh nhật Chương trình tự động lấy thông tin sang Không hỗ trợ
Sinh con Lấy thông tin sang bằng chức năng Xuất TT ra webstie Không hỗ trợ
Người thân mất Lấy thông tin sang bằng chức năng Xuất TT ra webstie Không hỗ trợ
Tiếp nhận Lấy thông tin sang bằng chức năng Xuất TT ra webstie Không hỗ trợ
Thôi việc Lấy thông tin sang bằng chức năng Xuất TT ra webstie Không hỗ trợ
Thuyên chuyển Lấy thông tin sang bằng chức năng Xuất TT ra webstie Không hỗ trợ
Thăng chức Lấy thông tin sang bằng chức năng Xuất TT ra webstie Không hỗ trợ
Đào tạo Lấy thông tin sang bằng chức năng Xuất TT ra webstie Không hỗ trợ
Khen thưởng Lấy thông tin sang bằng chức năng Xuất TT ra webstie Không hỗ trợ
Phúc lợi Lấy thông tin sang bằng chức năng Xuất TT ra webstie Không hỗ trợ
Cập nhật 2 Tháng Mười Hai, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?