1. Trang chủ
  2. Giữa AMIS.VN – Tin tức với AMIS.VN – Trang chủ

Giữa AMIS.VN – Tin tức với AMIS.VN – Trang chủ

Thông tin giữa AMIS.VN – Tin tức và AMIS.VN – Trang chủ được kết nối như sau:

Bài viết do người dùng thêm mới ở ứng dụng Tin tức sẽ hiển thị trên Trang chủ AMIS, nhưng không có chiều ngược lại.

Cập nhật 3 Tháng Mười Hai, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?