Danh bạ

Ứng dụng Danh bạ trên hệ thống AMIS.VN cho phép tìm kiếm nhanh thông tin liên hệ: điện thoại, địa chỉ, email… của nhân viên trong đơn vị. Các thông tin đó được lấy từ hệ thống ứng dụng Nhân sự.

Hướng dẫn thực hiện

Lựa chọn phòng ban làm việc của nhân viên.

Nhập tên nhân viên và nhấn phím Enter.

Lưu ý: Có thể kết xuất danh sách nhân viên file excel bằng cách nhấn vào biểu tượng

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?