1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R30
  5. Giúp khách hàng biết được các tính năng mới trên mỗi phiên bản của phần mềm AMIS.VN

Giúp khách hàng biết được các tính năng mới trên mỗi phiên bản của phần mềm AMIS.VN

Giúp khách hàng biết được các tính năng mới trên mỗi phiên bản của phần mềm AMIS.VN.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản R30 trở đi: Khách hàng có thể biết được các tính năng mới trên mỗi phiên bản của phần mềm để áp dụng vào sử dụng bằng cách nhấn vào biểu tượng trên chương trình.

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan