1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R27
  5. Cho phép nhân viên tự cập nhật ảnh đại diện trong hồ sơ

Cho phép nhân viên tự cập nhật ảnh đại diện trong hồ sơ

Trong thời gian Nhân sự thiết lập cho phép nhân viên tự cập nhật hồ sơ, nhân
viên có thể vào trang cá nhân để cập nhật ảnh đại diện cho hồ sơ.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản R27 trở đi: Nhân viên có thể tự cập nhật ảnh đại diện cho hồ sơ.

Tại tab Thông tin chung, nhấn Thay ảnh để cập nhật ảnh đại diện.

Xem hướng dẫn nhân viên tự cập nhật hồ sơ tại đây.

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan