1. Trang chủ
  2. Các bước bắt đầu sử dụng hệ thống AMIS.VN

Các bước bắt đầu sử dụng hệ thống AMIS.VN

Bước 1: Đăng ký sử dụng AMIS.VN

Xem hướng dẫn tại đây

Bước 2: Thiết lập thông tin ban đầu

Cơ cấu tổ chức (Xem hướng dẫn tại đây)

Vị trí công việc (Xem hướng dẫn tại đây)

Bước 3: Phân quyền trên hệ thống AMIS.VN

Xem hướng dẫn tại đây

Bước 4: Bắt đầu làm việc với các ứng dụng con

Ứng dụng AMIS.VN-Kế toán (Xem hướng dẫn tại đây)

Ứng dụng AMIS.VN-Bán hàng (Xem hướng dẫn tại đây)

Ứng dụng AMIS.VN-Nhân sự (Xem hướng dẫn tại đây)

Bước 5: Thiết lập dữ liệu Kế toán kết nối với AMIS.VN

Xem hướng dẫn tại đây

Cập nhật 30 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?