1. Trang chủ
  2. Các bước bắt đầu sử dụng hệ thống AMIS.VN

Các bước bắt đầu sử dụng hệ thống AMIS.VN

Bước 1: Đăng ký sử dụng AMIS.VN

Xem hướng dẫn tại đây

Bước 2: Thiết lập thông tin ban đầu

Cơ cấu tổ chức (Xem hướng dẫn tại đây)

Vị trí công việc (Xem hướng dẫn tại đây)

Bước 3: Phân quyền trên hệ thống AMIS.VN

Xem hướng dẫn tại đây

Bước 4: Bắt đầu làm việc với các ứng dụng con

Ứng dụng AMIS.VN-Kế toán (Xem hướng dẫn tại đây)

Ứng dụng AMIS.VN-Bán hàng (Xem hướng dẫn tại đây)

Ứng dụng AMIS.VN-Nhân sự (Xem hướng dẫn tại đây)

Bước 5: Thiết lập dữ liệu Kế toán kết nối với AMIS.VN

Xem hướng dẫn tại đây

Cập nhật 30 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Để lại bình luận