1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R42
  5. Cập nhật địa bàn hành chính theo thông báo trên HTKK 4.2.1

Cập nhật địa bàn hành chính theo thông báo trên HTKK 4.2.1

Cập nhật lại địa bàn hành chính theo thông báo trên HTKK 4.2.1, cụ thể đổi tên:

Thị xã Long Khánh thành Thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Xã Văn Sơn thành Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Xã Sáng Nhè thành Xá Nhè, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Xã Xín Chải thành xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Hướng dẫn trên phần mềm

Vào Trang tin của tôi\Tự cập nhật hồ sơ\Thông tin liên hệ.

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?