1. Trang chủ
  2. Tri thức
  3. Bắt đầu sử dụng
  4. Chèn ảnh vào nội dung tri thức

Chèn ảnh vào nội dung tri thức

Hệ thống cho phép người dùng trong quá trình nhập nội dung chi tiết của tri thức có thể chèn các ảnh minh họa như sau:

Tại màn hình soạn thảo nội dung chi tiết của tri thức, đặt con trỏ chuột tại vị trí muốn chèn ảnh, sau đó chọn biểu tượng trên thanh công cụ.

Tạo một thư mục lưu ảnh.

Chọn thư mục vừa tạo, sau đó chọn chức năng Upload ảnh.

Nhấn Selcet để chọn ảnh vào thư mục.

Nhấn Upload

Nhấn Insert để chèn ảnh vào nội dung tri thức.

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan