1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R30
  5. Cho phép lựa chọn được các thông tin Nơi nhận/Nơi gửi và Người ký của những văn thư đã tạo trước đó

Cho phép lựa chọn được các thông tin Nơi nhận/Nơi gửi và Người ký của những văn thư đã tạo trước đó

Cho phép khách hàng lựa chọn được các thông tin Nơi nhận/Nơi gửi và Người ký của những văn thư đã tạo trước đó để không phải nhập tay lại.

Hướng dẫn chi tiết

Từ trước phiên bản R30: Mỗi lần tạo văn thư chương trình không hiển thị Nơi nhận, Nơi gửi, Người ký đã tạo ở văn bản trước khiến khách hàng phải mất công gõ lại

Từ phiên bản R30 trở đi: Khi thêm mới công văn thì các thông tin Nơi nhận, Nơi gửi, Người ký hiển thị được thông tin của những văn thư đã tạo trước đó để lựa chọn và không phải nhập tay lại.

Trên trang Wall, chọn ứng dụng Văn thư.

Chọn tab Văn bản đến (để ghi chép văn bản nhận được) hoặc tab Văn bản đi (để ghi chép văn bản gửi đi). Nhấn Thêm.

Nhấp chuột tại các trường Nơi gửi, Nơi nhận, Người ký, chương trình cho phép chọn các thông tin những văn thư đã tạo trước đó giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu.

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan