1. Trang chủ
  2. Tài sản
  3. Tính năng mới
  4. R38
  5. Bổ sung phân hệ Lịch bảo dưỡng

Bổ sung phân hệ Lịch bảo dưỡng

Cho phép nhân sự bảo dưỡng có thể quản lý được lịch bảo dưỡng định kỳ trên phần mềm và được nhắc nhở khi chuẩn bị tới lịch bảo dưỡng của máy móc, thiết bị để không làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của đơn vị.

Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R38 trở về trước: Trên phân hệ Quản lý tài sản, không có mục Lịch bảo dưỡng.

Từ phiên bản R38 trở đi: Trên phân hệ Quản lý tài sản, bổ sung mục Lịch bảo dưỡng. Cho phép người dùng Thêm lịch bảo dưỡng, Cập nhật lịch bảo dưỡng định kỳ cho các tài sản, máy móc, thiết bị. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan