1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R31
  5. Cho phép nhân viên Gửi luôn đơn để xin duyệt hoặc lưu lại đơn để chỉnh sửa trước khi gửi đi

Cho phép nhân viên Gửi luôn đơn để xin duyệt hoặc lưu lại đơn để chỉnh sửa trước khi gửi đi

Giúp nhân viên có thể gửi luôn đơn xin nghỉ cho cấp trên phê duyệt hoặc lưu lại để chỉnh sửa trước khi gửi.

Hướng dẫn chi tiết

Từ trước phiên bản R31: Chương trình đã cho phép nhân viên lưu các đơn Đề nghị công tác, đơn xin nghỉ đã lập và có thể sửa lại đơn sau đó gửi cho lãnh đạo phê duyệt. Sử dụng chức năng Cất để lưu đơn và Cất & Gửi để gửi đơn đến cấp trên phê duyệt.

Từ phiên bản R31 trở đi: Nhân viên sử dụng chức năng Lưu nháp để lưu đơn xin nghỉ và Gửi để gửi đơn xin nghỉ đến cấp trên phê duyệt. Chẳng hạn, khi nộp đơn xin nghỉ, nhân viên thực hiện như sau:

Chọn mục Nộp đơn.

Khai báo thông tin đơn xin nghỉ:

  • Chọn thông tin người thay thế xử lý công việc khi nghỉ, người có thẩm quyền duyệt đơn xin nghỉ và người có liên quan đến công việc cần thông báo khi nghỉ.
  • Chọn lý do xin nghỉ.
  • Nhập thời gian nghỉ từ ngày đến ngày.

Nhấn Lưu nháp để lưu đơn xin nghỉ hoặc nhấn Gửi để gửi đơn xin nghỉ đến cấp trên phê duyệt

Lưu ý: Khi nhấn Lưu nháp chương trình chỉ lưu nháp đơn xin nghỉ mà chưa gửi cho người duyệt đơn. Nhân viên có thể vào mục Chưa gửi để chỉnh sửa lại đơn và gửi cho cấp trên phê duyệt.

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan