1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R34
  5. Cho phép tag tên người khác vào Bài viết hoặc Bình luận

Cho phép tag tên người khác vào Bài viết hoặc Bình luận

Khi đăng bài viết hoặc bình luận về một bài viết thì chương trình cho phép tag tên người khác vào bài viết hoặc bình luận để tăng sự tương tác với nhau.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản R34 trở đi

Khi đăng bài viết, bình luận bài viết hoặc trả lời riêng bình luận của một người thì chương trình cho phép tag tên người khác vào bài viết. Xem chi tiết tại đây.

Đồng thời người được tag tên vào bài viết hoặc bình luận sẽ nhận được thông báo từ hệ thống.

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan