1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R34
  5. Chương trình sẽ cảnh báo nếu nhập thiếu thông tin bắt buộc khi nhân viên tự cập nhật hồ sơ

Chương trình sẽ cảnh báo nếu nhập thiếu thông tin bắt buộc khi nhân viên tự cập nhật hồ sơ

Trong thời gian Nhân sự thiết lập cho phép nhân viên tự cập nhật hồ sơ và thiết lập một số trường bắt buộc nhập liệu trên hồ sơ, nhân viên vào trang cá nhân để tự cập nhật thông tin. Nếu nhân viên để trống các trường bắt buộc nhập liệu (*) mà nhân sự đã thiết lập thì chương trình sẽ cảnh báo để nhân viên biết và bổ sung thông tin.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản R34 trở đi: Khi nhân sự thiết lập một số trường bắt buộc nhập liệu trên hồ sơ, nếu nhân viên tự cập nhập thông tin mà để trống các trường này (*) thì chương trình sẽ cảnh báo để nhân viên cập nhật đầy đủ thông tin.

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan