Đăng ký Đồng phục, Bảo hộ lao động

Cho phép nhân viên đăng ký số lượng và kích cỡ để phục vụ việc cấp phát đồng phục và bảo hộ lao động.

Hướng dẫn thực hiện

Khi có sự thay đổi về cấp phát đồng phục, Nhân sự sẽ mở đợt đăng ký đồng phục để nhân viên tự cập nhật thông tin về đồng phục. Khi đó, nhân viên mở đợt cấp phát đồng phục bằng cách nhấn vào đợt cấp phát trên câu thông báo.

Nhân viên cập nhật thông tin đồng phục và bảo hộ lao động, chọn kích cỡ muốn đăng ký

Nhấn Cập nhật thông tin đăng ký. Thông tin đồng phục và bảo hộ lao động nhân viên đăng ký sẽ được gửi đến nhân sự.

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan