Đăng ký người phụ thuộc

Cho phép đăng ký người phụ thuộc với nhân sự, phục vụ cho việc tính thuế TNCN của người dùng.

Hướng dẫn thực hiện

Chọn mục Đăng ký người phụ thuộc. Nhấn Đăng ký người phụ thuộc.

Khai báo thông tin đăng ký người phụ thuộc:

  • Tích chọn Cùng hộ khẩu: phục vụ cho công tác lập phụ lục Thông tin gia đình khi lập tờ khai tham gia bảo hiểm.
  • Thời điểm tính GT, Thời điểm KTGT: khoảng thời gian để chương trình tính giảm trừ gia cảnh.

Nhấn Cất.

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan