1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R32
  5. Ghi nhật ký truy cập khi quản lý phân quyền truy cập

Ghi nhật ký truy cập khi quản lý phân quyền truy cập

Chương trình ghi nhật ký truy cập khi quản lý phân quyền truy cập cho nhân viên.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản R32 trở đi: Chương trình ghi nhận nhật ký truy cập khi quản lý phân quyền truy cập cho nhân viên giúp người dùng nắm bắt được thông tin phân quyền cho ai, vào thời điểm nào,…

Xem thêm cách truy vấn lịch sử truy cập tại đây.

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan