1. Trang chủ
  2. Giới thiệu tổng quan hệ thống AMIS.VN

Giới thiệu tổng quan hệ thống AMIS.VN

AMIS – All in one Management Information System – là phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất, được tích hợp từ các phần mềm quản trị quan trọng là Kế toán, Bán hàng, Nhân sự. Ngoài ra AMIS còn cung cấp công cụ quản trị nhiều phần hành khác như Truyền thông, Tri thức, Sáng kiến, Tài sản,Văn thư… Người dùng chỉ cần sử dụng một tài khoản duy nhất để truy cập và sử dụng toàn bộ các phần mềm trên, giúp nâng cao hiệu quả công việc, tối ưu và giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp. AMIS.VN phù hợp triển khai cho tất cả các doanh nghiệp có quy mô từ nhỏ đến lớn thuộc mọi loại hình, lĩnh vực.

Xem phim Tổng quan hệ thống AMIS.VN

Cập nhật 29 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?