1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R30
  5. Hiển thị được số lượng nhân sự ngay trên biểu đồ về nhân sự trên trang Wall

Hiển thị được số lượng nhân sự ngay trên biểu đồ về nhân sự trên trang Wall

Hiển thị được số lượng nhân sự ngay trên biểu đồ về nhân sự trên trang Wall giúp khách hàng nhanh chóng biết được thông tin.

Hướng dẫn chi tiết

Từ trước phiên bản R30: Khi muốn xem số lượng nhân sự trên báo cáo Thống kê số lượng nhân sự, khách hàng cần di con chuột vào từng phần trên biểu đồ.

Từ phiên bản R30 trở đi: Báo cáo Thống kê số lượng nhân sự theo đơn vị hiển thị được số lượng nhân sự theo từng phòng ban.

Chọn loại biểu đồ Thống kê số lượng nhân sự.

Chọn xem báo cáo theo Đơn vị.

Chương trình hiển thị số lượng nhân sự theo từng phòng ban

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan