1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R35
  5. Khi giao việc thì chỉ lấy lên danh sách người thực hiện có trạng thái Đang làm việc tại đơn vị

Khi giao việc thì chỉ lấy lên danh sách người thực hiện có trạng thái Đang làm việc tại đơn vị

Khi giao việc từ ứng dụng Công việc, chương trình chỉ lấy lên danh sách Người thực hiện có trạng thái là Đang làm việc tại đơn vị, giúp tiết kiệm thời gian và tránh nhầm lẫn cho nhân sự.

Hướng dẫn chi tiết

Từ trước phiên bản R35: Khi chọn Người thực hiện công việc, chương trình sẽ lấy lên toàn bộ danh sách nhân viên đã và đang làm việc tại đơn vị, gồm các trạng thái: Đang làm việc, Đã nghỉ việc,…

Từ phiên bản R35 trở đi: Chương trình chỉ lấy lên danh sách Người thực hiện có trạng thái là Đang làm việc tại đơn vị. Xem chi tiết cách thực hiện tại đây.

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan