1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R30
  5. Không hiển thị các ứng dụng không tiếp tục phát triển trên trang Wall

Không hiển thị các ứng dụng không tiếp tục phát triển trên trang Wall

Không hiển thị các ứng dụng Mobile không còn phát triển trên trang Wall.

Hướng dẫn chi tiết

Từ trước phiên bản R30: Khách hàng vào phần Tải ứng dụng Mobile trên trang Wall để tải các ứng dụng mobile mà MISA đang cung cấp. Tuy nhiên tại mục này vẫn hiển thị các ứng dụng không còn phát triển.

Từ phiên bản R30 trở đi: Chương trình không hiển thị các ứng dụng Mobile không còn phát triển như AMIS SME,.. tại phần Tải ứng dụng Mobile trên trang Wall. Cụ thể, khách hàng có thể nhìn thấy và tải các ứng dụng Mobile sau:

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan