1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R36
  5. Khách hàng mong muốn khi lập đơn đề nghị công tác có thể chọn được người liên quan để các bên thuận tiện theo dõi các công việc khi đi công tác.

Khách hàng mong muốn khi lập đơn đề nghị công tác có thể chọn được người liên quan để các bên thuận tiện theo dõi các công việc khi đi công tác.

Cho phép nhân sự chọn được người liên quan khi lập đơn đề nghị đi công tác và gửi mail về khi đơn được duyệt để các bên liên quan nắm được kế hoạch công tác kịp thời.

Hướng dẫn chi tiết

Từ trước phiên bản R36 trở về trước: Khi lập đơn đề nghị đi công tác, chương trình không cho phép chọn thêm những người liên quan mà chỉ chọn được người đi công tác cùng.

Từ phiên bản R36 trở đi: Khi lập đơn đề nghị đi công tác, nhân sự có thể chọn thêm những người liên quan vào đơn và gửi email cho những người liên quan khi đơn được duyệt.

Cách thực hiện

Vào lập đơn đề nghị đi công tác, bổ sung dòng Người liên quan ngay dưới dòng Người duyệt.

Nhấn vào dấu … trên dòng Người liên quan để chọn thêm những người liên quan vào đơn đi công tác

Sau khi đơn đề nghị đi công tác được duyệt, chương trình sẽ tự động gửi CC email thông báo cho những nhân viên được chọn là Người liên quan trên đơn đề nghị đi công tác.

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan