1. Trang chủ
 2. Bảng tin
 3. Tính năng mới
 4. R35
 5. Thay đổi chi tiết phần quản trị hệ thống

Thay đổi chi tiết phần quản trị hệ thống

Cho phép người dùng quản lý các thông tin chung một cách thuận tiện nhất.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản R35 trở đi:

 • Đổi tên chức năng Quản trị hệ thống thành Hệ thống.
 • Thay đổi giao diện trang Hệ thống.

 • Bổ sung ghi log Nhật ký truy cập với các trường hợp:
  • Thêm/Sửa/Xóa user
  • Phân quyền truy cập
  • Kích hoạt/Ngừng kích hoạt tài khoản

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan