1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R32
  5. Thay đổi giao diện đăng nhập và cập nhật icon các nghiệp vụ của AMIS.VN

Thay đổi giao diện đăng nhập và cập nhật icon các nghiệp vụ của AMIS.VN

Thay đổi giao diện đăng nhập và cập nhật icon của các nghiệp vụ trên AMIS.VN.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản R32 trở đi: Chương trình thay đổi giao diện đăng nhập và icon các nghiệp vụ trên AMIS.VN:

Thay đổi giao diện đăng nhập vào phần mềm AMIS.VN

Chương trình cập nhật giao diện các ứng dụng con của AMIS.VN:

Xem cách đăng nhập vào các ứng dụng con của AMIS.VN tại đây

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan