1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R33
  5. Thay đổi cơ chế hoạt động của chức năng xem thông báo từ hệ thống

Thay đổi cơ chế hoạt động của chức năng xem thông báo từ hệ thống

Thay đổi cơ chế hoạt động của chức năng xem thông báo từ hệ thống.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản R33 trở đi: Chương trình thay đổi cơ chế hoạt động của chức năng xem thông báo từ hệ thống:

Nhấn vào biểu tượng 

Nhấn vào thông báo để xem nội dung chi tiết hoặc nhấn Xem thêm để xem được tất cả các thông báo từ hệ thống AMIS.VN

Lưu ý: Khi nhấn Xem thêm, chương trình sẽ hiển thị 20 thông báo mới nhất, nếu có nhiều hơn 20 thông báo thì chương trình sẽ hiển thị chức năng Xem thêm.

Cập nhật 28/11/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?