1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R29
  5. Thay đổi luồng làm việc khi bắt đầu truy cập vào nghiệp vụ kế toán trên CORE

Thay đổi luồng làm việc khi bắt đầu truy cập vào nghiệp vụ kế toán trên CORE

Chương trình thay đổi luồng làm việc khi khách hàng bắt đầu truy cập vào ứng dụng kế toán trên CORE giúp khách hàng có thể tự thực hiện cài đặt và làm việc dễ dàng hơn.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản R29: Chương trình thay đổi luồng làm việc khi khách hàng bắt đầu truy cập vào ứng dụng Kế toán trên Bảng tin. Cụ thể như sau:

Trường hợp khách hàng đã thực hiện nâng cấp thành công từ AMIS 1.0 lên AMIS 2.0, chương trình hiển thị thông báo về việc nâng cấp dữ liệu kế toán lên AMIS – Kế toán 2.0. Nhấn Nâng cấp ngay để thực hiện nâng cấp.

Trường hợp khách hàng chưa sử dụng nghiệp vụ Kế toán trên AMIS 1.0, chương trình hiển thị màn hình bắt đầu làm việc. Khách hàng thực hiện cài đặt phần mềm.

Trường hợp đơn vị đã sử dụng nghiệp vụ kế toán trên AMIS 2.0, chương trình hiển thị giao diện chọn dữ liệu kế toán.

Xem hướng dẫn chi tiết nâng cấp từ AMIS.VN 1.0 lên AMIS.VN 2.0 tại đây

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan