1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R27
  5. Thông báo khi đường dẫn truy cập bị xóa

Thông báo khi đường dẫn truy cập bị xóa

Cho phép khách hàng nhận được thông báo khi đường dẫn truy cập bị xóa.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản R27 trở về trước: Khi khách hàng đăng nhập vào đường dẫn truy cập bị xóa chương trình sẽ hiển thị thông báo không tìm thấy đường dẫn gây khó hiểu cho khách hàng.

Từ phiên bản R27 trở đi: Khi khách hàng đăng nhập vào đường dẫn truy cập, tùy từng trường hợp chương trình hiển thị thông báo tương ứng:

  • Nếu đường dẫn truy cập quá hạn dưới 30 ngày, chương trình hiển thị thông báo. Nhấn Mua thêm/Gia hạn để thực hiện gia hạn phần mềm. Xem hướng dẫn mua thêm/gia hạn tại đây.

  • Nếu đường dẫn truy cập bị xóa trong khoảng từ 30 đến 180 ngày, chương trình hiển thị thông báo:

  • Nếu đường dẫn bị xóa sau 180 ngày, chương trình hiển thị thông báo:

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan