1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R30
  5. Trên giao diện Tổng hợp tình hình tài chính hiển thị thông tin các khoản vay và nợ thuê tài chính giúp theo dõi tiện lợi hơn

Trên giao diện Tổng hợp tình hình tài chính hiển thị thông tin các khoản vay và nợ thuê tài chính giúp theo dõi tiện lợi hơn

Bổ sung thông tin các khoản vay và nợ thuê tài chính trên giao diện Tổng hợp tình hình tài chính để tiện theo dõi.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản R30 trở về trước: Trên báo cáo tổng hợp tình hình tài chính của AMIS.VN Mobile không thể hiện tổng các khoản đi vay gây mất thời gian cho quản lý khi muốn xem các thông tin này.

Từ phiên bản R30 trở đi: Chương trình bổ sung thông tin các khoản
vay và nợ thuê tài chính trên giao diện Tổng hợp tình hình tài chính để tiện theo dõi.

Vào mục Kế toán\Phân tích tài chính. Chọn Tổng hợp tình hình tài chính.

Chương trình bổ sung thông tin các khoản vay và nợ thuê tài chính.

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan