1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R29
  5. Tự động đọc thông tin đơn vị khi nhập MST doanh nghiệp

Tự động đọc thông tin đơn vị khi nhập MST doanh nghiệp

Chương trình bổ sung tiện ích tự động đọc thông tin đơn vị khi khai báo mã số thuế giúp tiết kiệm thời gian.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản R29 trở về trước: Khi đăng ký dùng thử AMIS.VN, khách hàng cần nhập đầy đủ thông tin đơn vị.

Từ phiên bản R29 trở đi: Khi đăng ký dùng thử AMIS.VN, chỉ cần nhập đúng thông tin Mã số thuế của đơn vị thì chương trình
tự động hiển thị được các thông tin còn lại giúp tiết kiệm thời gian thao tác.

Khi khách hàng khai báo thông tin đăng ký dùng thử, chỉ cần nhập đúng mã số thuế của doanh nghiệp chương trình tự động hiển thị các thông tin: Tên cơ quan/doanh nghiệp, Địa chỉ, Tỉnh/thành phố, Quận/Huyện,…

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan