Xem các thông báo mới nhất của hệ thống

1. Nội dung
Cho phép xem các thông báo từ hệ thống AMIS.VN trong các trường hợp:
    • Có phát sinh việc điều chuyển nhân sự từ phòng ban này sang phòng ban khác.
    • Có phát sinh nhu cầu từ nhân viên về việc Báo mất/Báo hỏng tài sản.

2. Các bước thực hiện

1. Nhấn vào biểu tượng 
2. Nhấn vào thông báo để xem nội dung chi tiết hoặc nhấn Xem thêm để xem được tất cả các thông báo từ hệ thống AMIS.VN
Lưu ý: Khi nhấn Xem thêm, 
chương trình sẽ hiển thị 20 thông báo mới nhất, nếu có nhiều hơn 20 thông báo thì chương trình sẽ hiển thị chức năng Xem thêm.

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan