Xem thông tin lương

Cho phép kiểm tra thông tin lương và xác nhận thông tin lương với Nhân sự.

Trường hợp nghiệp vụ

Xem thông tin tiền lương kỳ hiện tại

Nhấn xem phiếu lương tại mục Thông báo.

Kiểm tra lại thông tin tiền lương.

Kiểm tra lại công đi làm trong kỳ tính lương

Trên thông tin phiếu lương, nhấn Chi tiết công.

Kiểm tra lại chi tiết công đi làm trong kỳ tính lương để so sánh, đối chiếu với kết quả tính lương.

Phản hồi thông tin lương với Nhân sự

Hiện tại sau khi bảng lương được tạo, hệ thống ngầm định thông tin lương đã
được nhân viên xác nhận. Nếu trong quá trình kiểm tra thông tin lương của mình nhân viên phát hiện có sai sót, có thể phản hồi lại cho Nhân sự như sau:

Nhấn Chưa xác nhận.

Nhập phản hồi về thông tin lương và nhấn Xác nhận.

Xem lại thông tin lương từ các kỳ tính lương khác

Chọn mục Phiếu lương kỳ trước.

Nhấn vào biểu tượng  để xem nội dung chi tiết của phiếu lương.

Lưu ý: Có thể xem phiếu lương từ các năm cũ bằng cách nhập năm vào trường Năm.

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan