Xem thông tin tài sản được cấp phát

Cho phép xem thông tin các tài sản được đơn vị cấp để phục vụ cho công việc.

Hướng dẫn thực hiện

Chọn mục Tài sản.

Kiểm tra thông tin tài sản được cấp phát.

Lưu ý: Các tài sản trên được Nhân sự cấp phát trên phân hệ Tài sản của ứng dụng AMIS.VN-Nhân sự.

Cập nhật 28 Tháng Mười Một, 2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan