[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Nhân sự > Hướng dẫn sử dụng các chức năng (vai trò nhân sự) > Menu Danh mục > Vị trí công việc

Vị trí công việc

Danh mục Vị trí công việc cho phép quản lý danh sách các vị trí công việc đang được đơn vị sử dụng trong quá trình quản trị nguồn nhân lựcCác chức năng cần chú ý


See also