[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

Home > Nhân sự V1 > Hướng dẫn sử dụng các chức năng (vai trò nhân sự) > Menu Danh mục > Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cho phép quản lý danh sách cơ cấu tổ chức của đơn vị theo mô hình từ lớn đến nhỏ như: từ tổng công ty, công ty đến các phòng ban, bộ phận, … phục vụ cho công tác thống kê và quản lý nhân viên trong đơn vị.Các chức năng cần chú ý
Di chuyển vị trí của cơ cấu tổ chức: Cho phép kéo cơ cấu tổ chức từ vị trí này sang vị trí khác hoặc chuyển một cơ cấu thành con của cơ cấu khác một cách nhanh chóng. Để di chuyển vị trí của cơ cấu tổ chức, thực hiện thao tác sau:
  • Chọn cơ cấu tổ chức cần di chuyển tại màn hình danh sách
  • Giữ chuột và kéo cơ cấu tới vị trí mới, sau đó thả chuột.
  • Nhấn nút để hoàn tất việc di chuyển vị trí của cơ cấu tổ chức.See also