[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Hướng dẫn đặt mua AMIS

Hướng dẫn đặt mua AMIS

Việc đặt mua online từ phần mềm AMIS.VN, được thực hiện theo một trong hai trường hợp sau:

Mua mới sản phẩm
Đối với những khách hàng sau khi đăng ký sử dụng và dùng thử phần mềm AMIS.VN, muốn đặt mua sản phẩm online sẽ nhấn vào link liên kết tại phần Thông báo từ hệ thống trên trang Wall.

Hoặc khách hàng có thể đặt mua online tại chức năng Thiết lập của phần mềm AMIS.VN.
Sau đó thực hiện đặt mua online theo các bước sau:
Bước 1: Chọn gói sản phẩm
 • Tại bước Chọn gói sản phẩm, khách hàng thực hiện đăng ký gói sản phẩm và thời gian sử dụng. => Có thể lựa chọn đăng ký sử dụng thêm các gói đào tạo sản phẩm (nếu muốn).
 • Nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước Xác nhận đơn hàng.
Bước 2: Xác nhận đơn hàng

 • Tại bước Xác nhận đơn hàng, khách hàng khai báo thông tin phục vụ cho việc cấp thuê bao và hoá đơn tài chính:
  • Khai báo thông tin công ty phục vụ cho việc cấp thuê bao: tên đơn vị, địa chỉ, mã số thuế, điện thoại, email…
  • Khai báo thông tin phục vụ cho việc cấp hoá đơn tài chính như: tên đơn vị, địa chỉ, mã số thuế, điện thoại, email… Trường hợp thông tin cấp hóa đơn tài chính giống thông tin cấp thuê bao, thì khách hàng tích chọn vào thông tin Giống thông tin thuê bao.
 • Trường hợp khách hàng được hưởng chính sách khuyến mại giảm giá, thì nhập thêm thông tin mã giảm giá do nhân viên kinh doanh MISA cung cấp và nhấn Áp dụng.
 • Tích chọn Xác nhận các thông tin của đơn hàng, sau đó nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước Thanh toán.
Bước 3: Thanh toán
Khách hàng lựa chọn 1 trong 4 cách thức thanh toán sau:
1. Thanh toán bằng thẻ nội địa (Internet Banking)
 • Lựa chọn ngân hàng thanh toán.
 • Nhấn Tiếp tục, hệ thống sẽ tự động chuyển sang trang nhập thông tin tài khoản thanh toán.
 • Nhập thông tin tài khoản thẻ sử dụng thanh toán => Tuỳ thuộc vào loại thẻ của từng ngân hàng mà ở bước này, khách hàng sẽ phải nhập luôn thông tin số thẻ, chủ thẻ hoặc nhấn Thanh toán để chuyển sang nhập ở bước tiếp theo.
 • Nhấn Thanh toán, hệ thống hiển thị thông báo thanh toán thành công.
2. Ví điện tử ngân lượng
 • Nhấn Tiếp tục, hệ thống sẽ tự động chuyển sang trang đăng nhập Vào ví điện tử ngân lượng.
 • Khách hàng nhập thông tin tài khoản đã được đăng ký với nhà cung cấp Ví điện tử ngân lượng, sau đó thực hiện các thao tác thanh toán online trên trang Ví điện tử ngân lượng.
3. Thanh toán bằng thẻ quốc tế
 • Nhấn Tiếp tục, hệ thống sẽ tự động chuyển sang trang nhập thông tin tài khoản thanh toán.
 • Nhập thông tin tài khoản thẻ sử dụng thanh toán.
 • Nhấn Thanh toán, hệ thống hiển thị thông báo thanh toán thành công.
Lưu ý:
1. Sau khi khách hàng thực hiện thanh toán thành công bằng các hình thức: Thẻ nội địa (Internet Banking), Thẻ quốc thế (VISA, MASTERCARD,…), Ví ngân lượng điện tử thì khách hàng sẽ nhận được một thư thông báo từ dịch vụ Nganluong.vn (là đối tác thanh toán của MISA). Đồng thời thuê bao sử dụng của khách hàng cũng được tự động chuyển từ dùng thử sang chính thức.
2. Khách hàng có thể vào phần Quản lý tài nguyên trên chức năng Thiết lập của phần mềm AMIS.VN để kiểm tra dung lượng và thời hạn sử dụng vừa được đăng ký mua mới.
4. Chỉ gửi đơn hàng (Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt)
 • Nhấn Tiếp tục, thông tin đơn đặt hàng sẽ được gửi tới công ty MISA.
 • Đồng thời khách hàng sẽ nhận được email hướng dẫn thanh toán với MISA.
Lưu ý:
1. Ngay khi nhận được đơn hàng của khách hàng, MISA sẽ liên hệ với khách hàng để hoàn tất thủ tục thanh toán. Và chậm nhất là 1 ngày làm việc kể từ ngày MISA nhận được tiền thanh toán thì thuê bao của khách hàng sẽ được chuyển từ dùng thử sang chính thức.
2. Sau đó, khách hàng có thể vào phần quản lý Tài nguyên trên chức năng Thiết lập của phần mềm AMIS.VN để kiểm tra dung lượng và thời hạn sử dụng vừa được đăng ký mua mới

Gia hạn dung lượng và thời gian sử dụng
Đối với những khách hàng đang sử dụng AMIS.VN, nhưng bị hết dung lượng hoặc thời gian sử dụng, có thể đặt mua thêm bằng cách nhấn vào link liên kết tại phần Thông báo từ hệ thống trên trang Wall.
Hoặc khách hàng có thể đặt mua online tại chức năng Thiết lập của phần mềm AMIS.VN.

Sau đó thực hiện đặt mua online theo các bước sau:
Bước 1: Chọn mua dịch vụ
Khách hàng lựa chọn 1 trong gói dịch vụ sau:
 • Mua thêm dung lượng: áp dụng trong trường hợp khách hàng đã hết dung lượng nhưng vẫn còn thời gian sử dụng. => Tích chọn Mua thêm dung lượng và nhập số lượng dung lượng cần mua.

 • Gia hạn dịch vụ: áp dụng trong trường hợp khách hàng đã hết dung lượng và thời gian sử dụng. Khi đó khách hàng có thể đăng ký theo gói dịch vụ cũ hoặc đổi sang gói dịch vụ mới. => Tích chọn Gia hạn dịch vụ, sau đó đăng ký gói sản phẩm và thời gian sử dụng.

Lưu ý: Nếu khách hàng chọn chế độ Gia hạn dịch vụ và chọn gói AMIS Enterprise, hệ thống sẽ cho phép đăng ký mua thêm dung lượng so với dung lượng quy định của gói sản phẩm.
 • Nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước Xác nhận đơn hàng.
Bước 2: Xác nhận đơn hàng
 • Tại bước Xác nhận đơn hàng, khách hàng khai báo thông tin phục vụ cho việc cấp thuê bao và hoá đơn tài chính:
  • Khai báo thông tin công ty phục vụ cho việc cấp thuê bao: tên đơn vị, địa chỉ, mã số thuế, điện thoại, email…
  • Khai báo thông tin phục vụ cho việc cấp hoá đơn tài chính như: tên đơn vị, địa chỉ, mã số thuế, điện thoại, email… Trường hợp thông tin cấp hóa đơn tài chính giống thông tin cấp thuê bao, thì khách hàng tích chọn vào thông tin Giống thông tin thuê bao.
 • Trường hợp khách hàng được hưởng chính sách khuyến mại giảm giá, thì nhập thêm thông tin mã giảm giá do nhân viên kinh doanh MISA cung cấp và nhấn Áp dụng.
 • Tích chọn Xác nhận các thông tin của đơn hàng, sau đó nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước Thanh toán.
Bước 3: Thanh toán
Khách hàng lựa chọn 1 trong 4 cách thức thanh toán sau:
1. Thanh toán bằng thẻ nội địa (Internet Banking)
 • Lựa chọn ngân hàng thanh toán.
 • Nhấn Tiếp tục, hệ thống sẽ tự động chuyển sang trang nhập thông tin tài khoản thanh toán.
 • Nhập thông tin tài khoản thẻ sử dụng thanh toán => Tuỳ thuộc vào loại thẻ của từng ngân hàng mà ở bước này, khách hàng sẽ phải nhập luôn thông tin số thẻ, chủ thẻ hoặc nhấn Thanh toán để chuyển sang nhập ở bước tiếp theo.
 • Nhấn Thanh toán, hệ thống hiển thị thông báo thanh toán thành công.
2. Ví điện tử ngân lượng
 • Nhấn Tiếp tục, hệ thống sẽ tự động chuyển sang trang đăng nhập Vào ví điện tử ngân lượng.
 • Khách hàng nhập thông tin tài khoản đã được đăng ký với nhà cung cấp Ví điện tử ngân lượng, sau đó thực hiện các thao tác thanh toán online trên trang Ví điện tử ngân lượng.
3. Thanh toán bằng thẻ quốc tế
 • Nhấn Tiếp tục, hệ thống sẽ tự động chuyển sang trang nhập thông tin tài khoản thanh toán.
 • Nhập thông tin tài khoản thẻ sử dụng thanh toán.
 • Nhấn Thanh toán, hệ thống hiển thị thông báo thanh toán thành công.
Lưu ý:
1. Sau khi khách hàng thực hiện thanh toán thành công bằng các hình thức: Thẻ nội địa (Internet Banking), Thẻ quốc thế (VISA, MASTERCARD,…), Ví ngân lượng điện tử thì khách hàng sẽ nhận được một thư thông báo từ dịch vụ Nganluong.vn (là đối tác thanh toán của MISA). Đồng thời thuê bao sử dụng của khách hàng cũng được tự động cập nhật thêm dung lượng và thời hạn sử dụng.
2. Khách hàng có thể vào phần quản lý Tài nguyên trên chức năng Thiết lập của phần mềm AMIS.VN để kiểm tra dung lượng và thời hạn sử dụng vừa được gia hạn thêm
4. Chỉ gửi đơn hàng (Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt)
 • Nhấn Tiếp tục, thông tin đơn đặt hàng sẽ được gửi tới công ty MISA.
 • Đồng thời khách hàng sẽ nhận được email hướng dẫn thanh toán với MISA.
Lưu ý:
1. Ngay khi nhận được đơn hàng của khách hàng, MISA sẽ liên hệ với khách hàng để hoàn tất thủ tục thanh toán. Và chậm nhất là 1 ngày làm việc kể từ ngày MISA nhận được tiền thanh toán thì thuê bao của khách hàng sẽ được chuyển cập nhật thêm dung lượng và thời hạn sử dụng.
2. Sau đó, khách hàng có thể vào phần Quản lý tài nguyên trên chức năng Thiết lập của phần mềm AMIS.VN để kiểm tra dung lượng và thời hạn sử dụng vừa được gia hạn thêm.Xem thêm