[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > 2 bước để bắt đầu sử dụng hệ thống AMIS > Thiết lập thông tin ban đầu

Thiết lập thông tin ban đầu

Khi người dùng đăng nhập vào hệ thống AMIS.VN lần đầu tiên sau khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ yêu cầu phải khai báo một số thông tin phục vụ cho việc quản trị dữ liệu trên hệ thống. Với những lần đăng nhập sau, những thông tin này sẽ không hiển thị nữa.
Chức năng này chỉ có thể thực hiện được bởi người dùng có vai trò Quản trị hệ thống - là người dùng nhận được email thông báo tài khoản và mật khẩu khi đăng ký sử dụng AMIS.VN.

Xem phim hướng dẫn

Hướng dẫn trên phần mềm
Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, xuất hiện màn hình giới thiệu về các thông tin sẽ được thiết lập:

 • Sau khi đọc xong thông tin, nhấn Tiếp tục:

 • Tại phần Thông tin về đơn vị, có một số thông tin đã được hệ thống tự động lấy căn cứ vào thông tin đã được khai báo khi đăng ký sử dụng phần mềm. Với các thông tin còn thiếu, người dùng nên khai báo bổ sung để phục vụ cho việc cấp giấy phép sử dụng đối với phần mềm sau này như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp...
 • Sau khi khai báo xong nhấn Tiếp tục:

 • Tại phần Cơ cấu tổ chức hệ thống đã thiết lập sẵn hệ thống cơ cấu tổ chức theo 3 mô hình: công ty không có chi nhánh, công ty có nhiều chi nhánh và tập đoàn. Người dùng sẽ lựa chọn một trong 3 mô hình trên sau đó có thể bổ sung, sửa đổi thông tin chi tiết các đơn vị, phòng ban thuộc mô hình phù đó sao cho hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị.
 • Ngoài ra hệ thống cũng xây dựng sẵn danh mục các vị trí công việc gắn với từng phòng ban, bộ phận thuộc mô hình cơ cấu tổ chức được chọn. Người dùng có thể bổ sung vị trí công việc  theo yêu cầu quản lý của đơn vị.
Thông tin cơ cấu tổ chức và vị trí công việc sau khi được thiết lập xong sẽ được tự động lấy sang ứng dụng Nhân sự của hệ thống AMIS.VN
 • Sau khi thiết lập xong thông tin nhấn Tiếp tục:

 • Tại phần thông tin Dữ liệu kế toán, người dùng thiết lập một số thông tin ban đầu cho ứng dụng Kế toán trên hệ thống AMIS.VN như:
  • Chế độ kế toán áp dụng là TT200, TT133 hay QĐ 48
  • Ngày bắt đầu của năm tài chính đối với dữ liệu kế toán và Ngày bắt đầu cập nhật chứng từ lên ứng dụng Kế toán 
  • Phương pháp tính giá xuất kho => hiện tại hệ thống mới hỗ trợ hai phương pháp tính giá xuất kho là Bình quân cuối kỳ và Nhập trước xuất trước
Nếu Ngày bắt đầu hạch toán trên phần mềm < 01/01/2017, hệ thống sẽ cho phép tạo dữ liệu kế toán theo TT200 và QĐ48. Còn nếu Ngày bắt đầu hạch toán trên phần mềm > hoặc = 01/01/2017, hệ thống sẽ cho phép tạo dữ liệu kế toán theo TT200 và TT133.
 • Sau khi thiết lập xong nhấn Tiếp tục, hệ thống sẽ tổng hợp các thông tin vừa được thiết lập xong để người dùng kiểm tra lại trước khi kết thúc việc thiết lập một số thông tin ban đầu:

 • Nhấn Hoàn thành để kết thúc quá trình khai báo các thông tin ban đầu cho hệ thống AMIS.VN
Trong quá trình sử dụng sản phẩm, người dùng có khai báo bổ sung hoặc sửa đổi các thông tin của hệ thống bằng cách sử dụng chức năng Thiết lập của hệ thống AMIS.VN


Xem thêm