[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Bán hàng

Bán hàng

Ứng dụng Bán hàng trên hthống AMIS.VN là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp quản lý các nghiệp vụ từ marketing, bán hàng, đến hỗ trợ sau bán hàng. Đồng thời cung cấp tức thời các biểu đồ, báo cáo phân tích về tình hình bán hàng của toàn doanh nghiệp, giúp lãnh đạo kịp thời có những quyết định, chỉ đạo trong điều hành kinh doanh.
Để xem được các nội dung hướng dẫn sử dụng, cùng với các nghiệp vụ thực tế được giải quyết như thế nào trên
ứng dụng này, người dùng nhấn vào các biểu tượng dưới đây:


Mô hình tương tác luồng dữ liệu giữa ứng dụng Kế toán với ứng dụng Bán hàng (chi tiết xem tại đây)
  • Phần Báo giá, Đơn đặt hàng
  • Phần Hợp đồngXem thêm