[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Bán hàng > Hướng dẫn sử dụng các chức năng > Marketing Tool > Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

1. Thiết lập tài khoản email bằng gmail thường báo không thành công
Câu hỏi:
Đã thiết lập tài khoản email bằng Gmail đúng và đủ thông tin, nhưng khi Kiểm tra kết nối vẫn báo không thành công?
Trả lời:
Do tài khoản Gmail của người dùng đang thiết lập bảo mật chặn đăng nhập từ thiết bị kém bảo mật hơn và bảo mật Capcha
Để mở thiết lập bảo mật chặn đăng nhập từ thiết bị kém bảo mật hơn người dùng đăng nhập vào tài khoản Gamil, sau đó vào phần thiết lập Tài khoản

Kích chọn vào từng loại bảo mật để thiết lập.
Để mở bảo mật Capcha, người dùng vào link https://accounts.google.com/displayunlockcaptcha và chọn Đồng ý.
Sau khi đã mở các thiết lập bảo mật thì quay lại Marketing tool và Kiểm tra thiết lập.
2. Nội dung tin nhắn không hiển thị được tiếng Việt
Câu hỏi: Nội dung SMS khi soạn thảo là tiếng Việt, tuy nhiên trong nội dung SMS gửi đi lại hiển thị không dấu?
Trả lời:
Để gửi được nội dung SMS tiếng Việt có dấu, trong bước thiết lập, thực hiện lựa chọn thông tin Encode là Unicode
3. Cách xem tên cổng COM
Câu hỏi: Làm thế nào để biết tên cổng COM của thiết bị đang sử dụng
Trả lời: 
Để xem tên của cổng
COM đang sử dụng, vui lòng thực hiện các thao tác như sau:
Chuột phải vào My Computer, chọn Manage, chọn Device Manager, chọn Port (COM & LPT).

Tên cổng COM là phần trong dấu ngoặc đơn của dòng thiết bị 3G PC UI interface.
Ví dụ trong trường hợp này là COM10. Để xem chi tiết các thông tin cấu hình của thiết bị, thực hiện nháy đúp chuột
vào dòng thiết bị, chọn tab Port setting
(Lưu ý: trong trường hợp thiết bị sử dụng là GSM Model, xem thông tin tại mục Communication Port)
4. Lỗi: ERROR 1046: Modem not found on the Secified serial port - khi kết nối
Câu hỏi: Khi bấm kiểm tra kết nối, chương trình hiển thị cảnh báo: ERROR 1046: Modem not found on the Sơecified serial port. Hỏi phải làm thế nào?
Trả lời: 
Lỗi này xảy ra trong một trong 2 trường hợp sau:
  • Trường hợp sử dụng USB 3G: Lỗi này xảy ra do sử dụng SIM không tương thích với USB 3G sử dụng (ví dụ: cắm sim Vina và USB Mobile), chương trình sẽ hiển thị cảnh báo này. Bạn vui lòng sử dụng SIM tương thích để kết nối.
  • Trường hợp sử dụng sử dụng GSM Model: Lỗi xảy ra do cổng nối với đầu đọc SIM bị lỏng hoặc chưa kết nối. Bạn vui lòng kiểm tra lại các giắc cắm của thiết bị.
5. Lỗi: ERROR 1050: Specified COM does not exist
Câu hỏi: Khi bấm kiểm tra kết nối, chương trình hiển thị cảnh báo: ERROR 1050: Specified COM does not exist. Hỏi phải làm thế nào?
Trả lời: 
Lỗi này xảy ra là do tên cổng COM chọn khi kết nối không tồn tại. Vui lòng xem lại tên cổng COM tại Computer Management, lựa chọn tên cổng COM chính xác để kết nối
6. Lỗi: ERROR 1008: Cannot open COM port COM1 [baud=9600 parity=None data=8 stop=One handshake=None]. The requested resource is in use. <cr><lf>
Câu hỏi: Khi bấm kiểm tra kết nối, chương trình hiển thị cảnh báo: ERROR 1008: Cannot open COM port COM1 [baud=9600 parity=None data=8 stop=One handshake=None]. The requested resource is in use. <cr><lf>
Trả lời: 
Lỗi này xảy ra là do tên cổng COM chọn khi kết nối đang được sử dụng bởi một thiết bị khác. Vui lòng tắt ứng dụng 3G (fast connect của Mobifone hoặc D-com 3G của Vieeeettel) trước khi thực hiện kết nối.See also