[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Bán hàng > Hướng dẫn nghiệp vụ > Nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

Hàng ngày, nhân viên kinh doanh tìm kiếm khách hàng và thực hiện liên hệ tiếp thị, chào hàng cho những khách hàng tìm được. Thực hiện bán hàng cho những khách hàng thực sự quan tâm và có nhu cầu mua sản phẩm, mang doanh số về cho doanh nghiệp.See also