[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Danh bạ

Danh bạ

Ứng dụng Danh bạ trên hệ thống AMIS.VN cho phép tìm kiếm nhanh thông tin liên hệ: điện thoại, địa chỉ, email... của nhân viên trong đơn vị. Các thông tin đó được lấy từ hệ thống ứng dụng Nhân sự.
Sau khi có được danh sách nhân viên thỏa mãn theo điều kiện tìm kiếm, có thể kết xuất danh sách đó ra file excel bằng cách kích chọn biểu ượng .


Xem thêm