[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Download

Download

Ứng dụng Download trên hệ thống AMIS.VN là công cụ cho phép đính kèm tài liệu, cập nhật, download, chia sẻ, tra cứu các loại tài liệu, biểu mẫu giữa những nhân viên với nhau:

 Làm thế nào để đưa tài liệu lên ứng dụng


Xem thêm