[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Các ứng dụng Mobile > AMIS HRM

AMIS HRM

 1. Mục đích
  1. AMIS HRM Mobile cho phép thực hiện các nghiệp vụ về nhân sự thông qua smartphone mọi lúc, mọi nơi
  2. AMIS HRM Mobile, ứng dụng quản trị nhân sự trên thiết bị di động, là ứng dụng vệ tinh của phần mềm Quản trị Doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN
 2. Ứng dụng cho phép:
  1. Nhân viên
   1. Tra cứu thông tin điện thoại, email, … của nhân viên khác để liên hệ khi cần
   2. Cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân khi có yêu cầu từ bộ phận nhân sự
   3. Tra cứu thông tin nghỉ phép: tổng số ngày phép được cấp? đã nghỉ bao nhiêu ngày? còn bao nhiêu ngày phép? Để có kế hoạch nghỉ phép hợp lý.
   4. Nộp đơn xin nghỉ phép cho trưởng nhóm/phòng để xin nghỉ phép
   5. Gửi email/SMS nhắc trưởng nhóm/phòng duyệt đơn xin nghỉ phép để phép được duyệt theo đúng qui định
   6. Duyệt đơn xin nghỉ phép của nhân viên đang xin nghỉ để đảm bảo đúng qui định
   7. Xem và xác nhận thông tin lương để đảm bảo thông tin lương đúng đắn và nhận lương đúng kỳ
  2. Nhân viên nhân sự
   1. Xem thông tin chi tiết của nhân viên thuộc bộ phận mình quản lý khi cần
   2. Xem báo cáo tình hình biến động nhân sự của bộ phận mình quản lý để có kế hoạch nhân sự kịp thời
  3. Giám đốc
   1. Gửi SMS/Email chúc mừng sinh nhật tới nhân viên có sinh nhật trong ngày/tuần/tháng
   2. Tra cứu thông tin email, điện thoại, … của nhân viên để liên hệ khi cần
   3. Xem báo cáo tình hình biến động của toàn công ty hay từng bộ phận phòng ban để có chỉ đạo kịp thời
 3. Hướng dẫn sử dụng
  1. Đăng nhập
  2. Tra cứu thông tin nhân viên khác
  3. Gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật
  4. Cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân
  5. Gửi đơn xin nghỉ
  6. Xem và phản hồi thông tin lương
  7. Gửi đề nghị đi công tác
  8. Báo cáo tổng hợp
  9. Thiết lập
  10. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  1. Đăng nhập
   1. Để sử dụng chương trình bạn cần đăng nhập bằng tài khoản AMIS.VN
   2. Để dùng thử bạn đăng nhập bằng tài khoản sau:
    • Địa chỉ: demo.amis.vn
    • Tên đăng nhập: A001
    • Mật khẩu: misa@2012
  2. Tra cứu thông tin nhân viên khác
   1. Tra cứu thông tin Số điện thoại, email của nhân viên trong công ty để liên hệ

  3. Gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật

  4. Cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân

  5. Nộp đơn xin nghỉ

   1. Nhắc duyệt đơn

  6. Xem và phản hồi thông tin lương

   1. Gửi thắc mắc về phiếu lương: Nhấn nút Thắc mắc trên phiếu lương, sau đó nhập nội dung và Gửi

  7. Nộp đề nghị đi công tác

  8. Xem báo cáo tổng hợp

  9. Thiết lập
       Nhấn vào menu Thiết lập để vào thiết lập một số thông tin cá nhân như:
    1. Thiết lập mã bảo vệ: Cho phép thiết lập thêm một mức bảo vệ (ngoài mức đăng nhập hệ thống thông thường), khi vào phần mềm ngừoi dùng sẽ phải nhập thêm một mã số nữa.
    2. Phân cách số điện thoại: Khi nhân viên có nhiều số điện thoại khác nhau được nhập trên cùng một trường thông tin, người dùng có thể chọn các ký tự nhận diện phân cách giữa các số điện thoại. Khi gặp ký tự này phần mềm sẽ tự động hiểu đấy là nhiều số điện thoại khác nhau, khi lưu vào danh bạ điện thoại sẽ lưu vào nhiều trường
    3. Mẫu tin nhắn: Cho phép người dùng khai báo trước các mẫu tin nhắn như: tin chúc mừng sinh nhật, tin thăm hỏi, tin nhắc nhở, ... để khi chọn gửi tin nhắn trơng phần mềm thì lấy luôn mẫu cho nhanh
    4. Thêm vào danh bạ: Người dùng lựa chọn các cách lưu danh bạ như có lưu Tiếng việt có dấu hay không, cách ánh xạ trường thông tin trên nhân viên với trường trong danh bạ máy
    5. Lấy dữ liệu mới nhất: Nhấn để lấy dữ liệu mới nhất từ hệ thống AMIS.VN 


Xem thêm