[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Kế toán

Kế toán

Ứng dụng Kế toán trên hthống AMIS.VN là công cụ hỗ trợ đắc lựu cho công tác kế toán, tài chính tại các doanh nghiệp. Ứng dụng giúp tự động hóa hầu hết các nghiệp vụ kế toán hàng ngày của kế toán viên, là công cụ tổng hợp, thống kê, phân tích tình hình tài chính, kế toán tại các doanh nghiệp.
Để xem được các nội dung hướng dẫn sử dụng, cùng với các nghiệp vụ thực tế được giải quyết như thế nào trên ứng dụng này, người dùng nhấn vào các biểu tượng dưới đây:

Mô hình tương tác luồng dữ liệu giữa ứng dụng Kế toán với ứng dụng Bán hàng (chi tiết xem tại đây)
  • Phần Báo giá, Đơn đặt hàng 
  • Phần Hợp đồng
Mô hình tương tác luồng dữ liệu giữa ứng dụng Kế toán với ứng dụng Nhân sự (chi tiết xem tại đây)Xem thêm