[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Nhân sự

Nhân sự

Ứng dụng Nhân s trên hthống AMIS.VN là công cụ hỗ trợ đắc lựu cho công quản trị nguồn nhân lực tại các đơn vị. Ứng dụng giúp tự động hóa các nghiệp vụ nhân sự từ khâu hoạch định nguồn nhân lực, quản lý tuyển dụng, quản lý hồ sơ nhân sự, đào tạo, đánh giá đến công tác chấm công, thanh toán lương, thuế, bảo hiểm và lập báo cáo...
Để xem được các nội dung hướng dẫn sử dụng, cùng với các nghiệp vụ thực tế được giải quyết như thế nào trên ứng dụng này, người dùng nhấn vào các biểu tượng dưới đây:


Mô hình tương tác luồng dữ liệu giữa ứng dụng Nhân sự với Kế toán (chi tiết xem tại đây)

Mô hình tương tác luồng dữ liệu giữa ứng dụng Nhân sự với Trang chủ AMIS (chi tiết xem tại đây)
Xem thêm