[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Kế toán > Các câu hỏi thường gặp > Chuyển đổi dữ liệu

Chuyển đổi dữ liệu

Vấn đề 1: Làm thế nào để chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 sang AMIS.VN-Kế toán?
Giải đáp: Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Vấn đề 2: V
ì sao chứng từ Thẻ tín dụng sau khi chuyển đổi lại thành Chứng từ nghiệp vụ khác?
Giải đáp:
Do trên ứng dụng AMIS.VN-Kế toán chưa theo dõi trường hợp Chi tiền bằng thẻ tiền dụng, nên để đảm bảo tính đầy đủ của dữ liệu sau khi chuyển đổi hệ thống sẽ tự động
chuyển chứng từ Chi tiền bằng thẻ tín dụng thành Chứng từ nghiệp vụ khác.

Vấn đề 3:  Vì sao chứng từ Tiền đang chuyển sau khi chuyển đổi lại thành Chứng từ nghiệp vụ khác?
Giải đáp: Do nghiệp vụ Tiền đang chuyển thường ít phát sinh, thường người dùng sẽ lập luôn Séc/Ủy nhiệm chi, nên trên AMIS.VN-Kế toán sẽ không thiết kế giao diện riêng cho nghiệp vụ
này. Vì vậy,
đđảm bảo tính đầy đủ của dữ liệu sau khi chuyển đổi hệ thống sẽ tự động chuyển chứng từ Tiền đang chuyển thành Chứng từ nghiệp vụ khác.

Vấn đề 4: Vì sao các chứng từ Mua hàng bằng thẻ tín dụng và Mua dịch vbằng thẻ tín dụng được chuyển đổi vào Mua hàng và Mua dịch vụ chưa thanh toán?
Giải đáp: Do trên ứng dụng AMIS.VN-Kế toán chưa theo dõi các trường hợp chi tiền bằng thẻ tiền dụng, nên đđảm bảo tính đầy đủ của dữ liệu sau khi chuyển đổi hệ thống sẽ tự động chuyển chứng từ Mua hàng bằng thẻ tín dụng và Mua dịch vụ bằng thẻ tín dụng vào Mua hàng và Mua dịch vụ chưa thanh toán.

Vấn đề 5: Vì sao các chứng từ mua hàng có nhiều hoá đơn khi chuyển đổi sang AMIS.VN-Kế toán thì được tách thành nhiều chứng từ mua hàng?
Giải đáp: . Hiện tại trên MISA SME.NET 2012 mỗi khi mua hàng hệ thống sẽ lập kèm một hoá đơn, với các trường hợp trên một chứng từ có nhiều hoá đơn là do người dùng hạch toán gộp. Nhưng trên AMIS.VN-Kế toán sẽ không cho phép lập chứng từ mua hàng có nhiều hoá đơn, mà mỗi chứng mua hàng chỉ phép được lập một hoá đơn. Vì vậy, đđảm bảo tính đầy đủ của dữ liệu sau khi chuyển đổi hệ thống sẽ tự động tách mỗi hoá đơn ra thành một chứng từ mua hàng riêng.

Vấn đề 6: Vì sao chứng từ Bán hàng bằng chuyển khoản sau khi chuyển đổi lại thành chứng từ Bán hàng chưa thu tiền?
Giải đáp: Do nghiệp vụ Bán hàng bằng chuyển khoản không phải nghiệp vụ thực tế phát sinh => khi khách hàng thanh toàn tiền mua hàng cho đơn vị bằng chuyển khoản, khách hàng phải mất một thời gian để chuyển khoản qua ngân hàng, vì thế các đơn vị sẽ coi đó là nghiệp vụ Bán hàng chưa thu tiền, sau đó sẽ thực hiện tiếp nghiệp vụ Thu tiền của khách hàng bằng chuyển khoản. Trên AMIS.VN-Kế toán sẽ không thiết kế giao diện riêng cho nghiệp vụ trên, nên đđảm bảo tính đầy đủ của dữ liệu sau khi chuyển đổi hệ thống sẽ tự động chuyển các chứng từ Bán hàng bằng chuyển khoản thành chứng từ Bán hàng chưa thu tiền.
Đồng thời, người dùng phải sửa lại Tài khoản ngân hàng thành Tài khoản công nợ, vì trên chứng từ Bán hàng chưa thu tiền không có thông tin về Tài khoản ngân hàng. Sau đó lập lập chứng từ thu tiền bằng chuyển khoản.


Vấn đề 7: Vì sao chứng từ Bán hàng kiêm phiếu xuất sau khi chuyển đổi lại tách thành 2 chứng tđộc lập là Hóa đơn bán hàng và Phiếu xuất?
Giải đáp: Thực tế việc Xuất kho và Xuất hoá đơn là hai hoạt động độc lập nhau, thời điểm lập có thể khác nhau và hạch toán cũng khác nhau. Vì thế nên trên AMIS.VN-Kế toán sẽ không cho phép đơn vị lập Hoá đơn bán hàng kiêm phiếu xuất. Người dùng sau khi lập Hoá đơn bán hàng xong, mới lập đến Phiếu xuất. Tuy nhiên để giảm bớt thao tác cho người dùng, hệ thống có hỗ trợ chức năng tự động lập Phiếu xuất sau khi cất giữ Hoá đơn bán hàng. (vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung).

Vấn đề 8: Do Bảng lương, bảng chấm công không chuyển đổi được vào ứng dụng AMIS.VN-Kế toán, người dùng muốn quản lý Bảng chấm công, Bảng lương thì phải làm gì?
Giải đáp: Do trên ứng dụng AMIS.VN-Kế toán không có phân hệ Tiền lương, nên nếu người dùng muốn chuyển đổi các Bảng chấm công và Bảng lương sang thì thực hiện như sau:
 • Bước 1: Xuất khẩu các bảng chấm công và bảng lương trên MISA SME.NET 2012 ra file excel
 • Bước 2: Nhập khẩu các bảng chấm công vào phân hệ Chấm công và các bảng lương vào phân hệ Tiền lương của ứng dụng AMIS.VN-Nhân sự

Vấn đề 9: 
Vì sao ch chuyển đổi được chứng từ Ghi tăng TSCĐ, không chuyển đổi được các chứng từ: Điều chuyển, Điều chỉnh, Ghi giảm và Tính khấu hao TSCĐ?
Giải đáp: Do cách quản lý TSCĐ trên MISA SME.NET 2012 và AMIS.VN-Kế toán không giống nhau. Cụ thể:
 • AMIS.VN-Kế toán: khi đưa TSCĐ vào sử dụng thì kế toán chỉ khai báo TSCĐ => khi đó thông tin của TSCĐ sẽ được ghi vào Sổ tài sản mà không cần phải lập chứng từ Ghi tăng. Việc
  hạch toán Ghi tăng TSCĐ sẽ được thực hiện tại chứng từ: Phiếu thu, Uỷ nhiệm chi...
 • MISA SME.NET 2012: khi Ghi tăng TSCĐ sẽ đồng thời hạch toán chứng từ chi mua TSCĐ luôn
Vì thế khi chuyển đổi thông tin TSCĐ sang AMIS.VN-Kế toán, đđảm bảo tính đầy đủ của dữ liệu sau khi chuyển đổi hệ thống sẽ tự động chuyển đổi những chứng từ Ghi tăng TSCĐ vào chứng từ Phiếu thu, Uỷ nhiệm chi... tuỳ thuộc vào phương thức thanh toán.
Ngoài ra, hiện tại ứng dụng AMIS.VN-Kế toán chưa hỗ trợ chuyển đổi các chứng từ: Điều chuyển, Điều chỉnh, Ghi giảm và Tính khấu hao TSCĐ, vì thế người dùng phải nhập lại bằng tay các chứng từ này.

Vấn đề 10: Làm thế nào để chuyển đổi danh sách TSCĐ từ MISA SME.NET 2012 sang ứng dụng AMIS.VN-Kế toán?
Giải đáp: Để chuyển đổi danh sách TSCĐ từ MISA SME.NET 2012 sang AMIS.VN-Kế toán, thực hiện như sau:
 • Bước 1: Xuất khẩu danh sách TSCĐ trên MISA SME.NET 2012 => vào Báo cáo\Tài sản cố định và chọn in báo cáo Liệt kê danh sách tài sản cố định,sau đó sử dụng chức năng Xuất khẩu ra file excel dạng Excel Extend:
 • Nhập khẩu danh sách TSCĐ vào AMIS.VN-Kế toán => vào menu Tệp\Nhập khẩu\Nhập khẩu chứng từ từ excel, sau đó tích chọn nhập khẩu Ghi tăng/Khai báo TSCĐ đầu kỳ:


Vấn đề 11: Vì sao không chuyển đổi được các chứng từ liên quan đến CCDC: Ghi tăng, Điều chuyển, Ghi giảm, Phân bổ?

Giải đáp: Do cách quản lý CCDC trên MISA SME.NET 2012 và AMIS.VN-Kế toán không giống nhau. Cụ thể:
 • Trên AMIS.VN-Kế toán, mỗi lần kế toán đưa CCDC vào sử dụng thì sẽ khai báo một mã CCDC riêng và sau khi khai báo xong thông tin sẽ được ghi vào Sổ theo dõi CCDC mà không phải lập chứng từ ghi tăng. Khi thực hiện Điều chuyển, Ghi giảm hoặc Phân bổ CCDC đều quản lý theo mã CCDC đó.
 • Trên MISA SME.NET 2012, do sử dụng chung mã CCDC được quản lý trên kho vật tư hàng hoá nên mỗi lần Điều chuyển, Ghi giảm đều phải chọn chứng từ Ghi tăng hay chứng từ Điều chuyển của CCDC. Vì vậy, đđảm bảo tính đầy đủ của dữ liệu, sau khi chuyển đổi người dùng nên nhập khẩu danh sách CCDC từ file excel được xuất từ MISA SME.NET 2012 vào AMIS.VN-Kế toán. Sau đó nhập bổ sung các chứng từ: Điều chuyển, Ghi giảm và Phân bổ
  CCDC.

Vấn đề 12: Làm thế nào để chuyển đổi danh sách CCDC từ MISA SME.NET 2012 sang ứng dụng AMIS.VN-Kế toán?
Giải đáp: Để chuyển đổi danh sách CCDC từ MISA SME.NET 2012 sang AMIS.VN-Kế toán, thực hiện như sau:
 • Bước 1: Xuất khẩu danh sách CCDC trên MISA SME.NET 2012 => vào Báo cáo\Công cụ dụng cụ và chọn in báo cáo Liệt kê danh sách ghi tăng công cụ dụng,sau đó sử dụng chức năng Xuất khẩu ra file excel dạng Excel Extend:

 • Nhập khẩu danh sách CCDC vào AMIS.VN-Kế toán => vào menu Tệp\Nhập khẩu\Nhập khẩu chứng từ từ excel, sau đó tích chọn nhập khẩu Ghi tăng/Khai báo CCDC năm trước:


Vấn đề 13: Vì sao chưa chuyển đổi được phân hệ Ngân sách, Cổ đông?
Giải đáp: Do trên ứng dụng AMIS.VN-Kế toán chưa có thiết kế của phân hệ Ngân sách, Cổ đông hệ thống không hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu từ hai phân hệ này.

Vấn đề 14: Đang dùng phần mềm MISA-SME Version 7.9 có nâng cấp được lên AMIS.VN-Kế toán không?
Giải đáp: Để chuyển đổi dữ liệu từ MISA-SME Version 7.9 sang AMIS.VN-Kế toán người dùng thực hiện theo hai bước sau:
 • Bước 1: Chuyển đổi dữ liệu từ MISA-SME Version 7.9 sang MISA SME.NET 2012 (từ phiên bản R52 trở lên)
 • Bước 2: Chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 sang AMIS.VN-Kế toán.

Vấn đề 15: Đang dùng phần mềm MISA SME.NET 2010 có nâng cấp được lên AMIS.VN-Kế toán không?
Giải đáp: Để chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2010 sang AMIS.VN-Kế toán người dùng thực hiện theo hai bước sau:
 • Bước 1: Convert dữ liệu từ MISA SME.NET 2010 sang MISA SME.NET 2012 (từ phiên bản R52 trở lên)
 • Bước 2: Chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 sang AMIS.VN-Kế toán.

Vấn đề 16: Có 2 dữ liệu (nội bộ và thuế) ở bản Desktop có thể chuyển lên và sử dụng song song trên AMIS.VN-Kế toán được không?
Giải đáp: Đối với những đơn vị có 2 dữ liệu (nội bộ và thuế) ở trên bản Desktop để chuyển sang lên và sử dụng song song trên AMIS.VN-Kế toán, người dùng thực hiện như sau:
 • Thực hiện xuất khẩu dữ liệu trên bản Desktop để nhập khẩu vào AMIS.VN-Kế toán
 • Khi thực hiện nhập khẩu người dùng sẽ lựa chọn cơ chế nhập khẩu vào sổ nào (Sổ tài chính, Sổ quả trị hay cả hai sổ)

Vấn đề 17: Chuyển dữ liệu thành công lên AMIS.VN-Kế toán, nhưng in Bảng cân đối tài khoản thấy số liệu không đúng với bản dekstop thì phải làm gì?
Giải đáp: Sau khi chuyển đổi dữ liệu lên AMIS.VN-Kế toán mà thấy số liệu trên Bảng cân đối tài khoản không đúng, người dùng thực hiện theo hướng dẫn sau:
 • Kiểm tra xem chứng từ nào chuyển đổi không thành công, đồng thời đọc lại tài liệu hướng dẫn xem những chứng từ đó hệ thống có hỗ trợ chuyển đổi hay không. Nếu không hỗ trợ
  thì người dùng phải tự nhập lại bằng tay. Nếu có hỗ trợ mà không chuyển đổi được thì liên hệ với MISA nhờ hỗ trợ.
 • Đọc lại tài liệu hướng dẫn để xem những phần nào phần mềm chưa hỗ trợ tự động chuyển đổi thì làm theo hướng dẫn để chuyển được những phần còn lại lên AMIS.VN-Kế toán. (VD: TSCĐ, CCDC,...)
 • Sau khi đảm bảo tất cả các chứng từ đã được nhập khẩu lên, người dùng vào thực hiện chức năng Ghi sổ theo lô. Nếu có chứng từ ghi sổ không thành công thì cần tìm nguyên nhân, đồng thời kiểm tra chứng từ đó trên MISA SME.NET 2012 có ghi sổ được không. Một số nguyên nhân có thể xảy ra:
  • Khi xuất khẩu từ MISA SME.NET 2012 không xuất chứng từ Chưa ghi sổ, cho nên không lấy được Phiếu nhập mà chỉ lấy được Phiếu xuất sang AMIS.VN-Kế toán => do đó ghi sổ không thành công vì xuất quá số lượng tồn. Khi đó, người dùng cần ghi sổ lại trên MISA SME.NET 2012 sau đó xuất khẩu và nhập khẩu lại chứng từ hoặc nhập thêm phiếu nhập bằng tay vào AMIS.VN-Kế toán.
  • Khi có nhiều chứng từ chuyển kho trong cùng một ngày thì hệ thống sẽ không biết chứng từ nào phát sinh trước, chứng từ nào phát sinh sau => cho nên có thể phiếu xuất sẽ không Ghi sổ được vì xuất quá số lượng tồn. Khi đó người dùng cần sắp xếp lại thứ tư chứng từ nhập xuất để đảm bảo nhập trước, xuất sau.
  • Với các chứng từ sau khi chuyển đổi thiếu đối tượng hạch toán => hệ thống không ghi được sổ (VD: Chứng từ Ttrả lại hàng bán trên MISA SME.NET 2012 có nhập đối tượng hạch toán ở phẩn thông tin chi tiết, nhưng không chọn đối tượng trên phần thông tin chung. Còn trên AMIS.VN-Kế toán chỉ có đối tượng trên phần thông tin chung lấy thông tin tương ứng với đối tượng chung trên MISA SME.NET 2012). Khi đó người dùng phải sử dụng chức năng Sửa chứng từ để bổ sung thông tin đối tượng trên phần thông tin chung để có thể Ghi sổ được chứng từ.
  • Không ghi được sổ trong trường hợp chứng từ sử dụng các tài khoản chi tiết theo đối tượng những khi hạch toán không phù hợp => vấn đề nếu xảy ra thì cả trên MISA SME.NET 2012 và AMIS.VN-Kế toán.
 • Sau khi Ghi sổ chứng từ trên AMIS.VN, người dùng mới thực xem thông tin Bảng cân đối tài khoản (đối chiếu tổng số dư, tổng phát sinh...). Nếu dữ liệu lệch thì sẽ tiến hành đối chiếu lại từng tài khoản, đối chiếu với sổ cái của các tài khoản có phát sinh chênh lệch.
Lưu ý: số lượng chứng từ trên AMIS.VN-Kế toán sẽ nhiều hơn số lượng chứng từ trên MISA SME.NET 2012, nên không nên căn cứ vào số lượng chứng từ ghi sổ để đối chiếu (VD: Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất khi nhập khẩu lên AMIS.VN-Kế toán sẽ được thành 1 chứng từ bán hàng và 1 Phiếu xuất bán)See also