[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Kế toán > Phân quyền sử dụng trên ứng dụng Kế toán

Phân quyền sử dụng trên ứng dụng Kế toán

Phân quyền trong trường hợp đơn vị không chi nhánh và chỉ có một kế toán phụ trách hoạt động kế toán
          Phân quyền trong trường hợp đơn vị không chi nhánh và có từ hai kế toán trở lên phụ trách hoạt động kế toán
          Phân quyền trong trường hợp đơn vị đa chi nhánh hoặc tập đoàn

Phân quyền trong trường hợp đơn vị không chi nhánh và chỉ có một kế toán phụ trách hoạt động kế toán
?

Đối với những đơn vị chỉ có duy nhất một kế toán, kế toán đó sẽ có toàn quyền trên ứng dụng. Khi đó việc phân quyền cho nhân viên kế toán sẽ được thực hiện theo hướng dẫn sau:
 • Bước 1: Khai báo nhân viên có toàn quyền trên ứng dụng Kế toán
  • Tại màn hình trang Wall người dùng nhấn chọn biểu tượng (gần thông tin tài khoản người dùng), chọn tab Phân quyền
  • Chọn phần quản lý Nhân viên:

Nếu nhân viên kế toán đã có thông tin trên danh sách, người dùng sẽ không phải thực hiện bước này mà thực hiện luôn bước 2.
 • Bước 2: Gán vai trò Quản trị ứng dụng Kế toán cho nhân viên
  • Tại phần quản lý Nhân viên, chọn chức năng Chọn trên tab Vai trò:

Người dùng cũng có thể thực hiện chức năng này tại phần quản lý Vai trò (chức năng chọn nhân viên cho từng vai trò trên tab Nhân viên).

Phân quyền trong trường hợp đơn vị không chi nhánh và có từ hai kế toán trở lên phụ trách hoạt động kế toán
?

Đối với những đơn vị có ít nhất từ hai kế toán trở lên việc phân quyền trên ứng dụng Kế toán sẽ được thực hiện theo các bước sau.
 • Bước 1: Thực hiện phân quyền cho kế toán (thường là kế toán trưởng hoặc trưởng phòng kế toán...) được quyền quản lý toàn bộ ứng dụng Kế toán 
  • Thao tác thực hiện việc phân quyền được thực hiện tương tự như hướng dẫn ở trường hợp 1.
 • Bước 2: Thực hiện phân quyền cho kê toán viên phụ trách các mảng nghiệp vụ con trong hoạt động kế toán như: kế toán bán hàng, kế toán thanh toán, kế toán kho, kế toán tổng hợp...
Với những kế toán đã được phân vai trò Quản trị ứng dụng Kế toán sau khi đăng nhập vào ứng dụng Kế toán sẽ thực hiện phân quyền cho những kế toán viên đang phụ trách các mảng nghiệp kế toán chi tiết. Hiện tại hệ thống đã thiết lập sẵn 14 vai trò nghiệp vụ chi tiết trên ứng dụng Kế toán, tuy nhiên người dùng vẫn có thể khai báo bổ sung các vai trò và phân quyền cho các vai trò đó sao cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị.
Để thực hiện phân quyền cho các kế toán viên phụ trách các mảng nghiệp vụ kế toán chi tiết, người dùng thực hiện theo hướng dẫn sau:
  • Khai báo nhân viên được phân quyền sử dụng các mảng nghiệp vụ con trên ứng dụng Kế toán:
   • Vào menu Hệ thống\Quản lý người dùng.
   • Chọn chức năng Chọn người dùng trên thanh công cụ:

Danh sách nhân viên trên ứng dụng Kế toán được lấy từ danh sách nhân viên trên ứng dụng Nhân sự. Trường hợp đơn vị không sử dụng ứng dụng Nhân sự, thì danh sách sẽ được lấy từ danh sách nhân viên trên tab Phân quyền thuộc chức năng Thiết lập của hệ thống AMIS.VN
  • Gán các vai trò con của ứng dụng Kế toán cho nhân viên
   • Tại màn hình danh sách Quản lý người dùng, chọn tab chi tiết Vai trò.
   • Trên tab Vai trò, nhấn chức năng Chọn:

   • Sau khi chọn xong vai trò xong cho nhân viên, nhấn Đồng ý.

Phân quyền trong trường hợp đơn vị đa chi nhánh hoặc tập đoàn
?

Đối với các đơn vị có mô hình đa chi nhánh hoặc tập đoàn ngoài việc thực hiện phân quyền tương tự như trường hợp 2, nhưng tại bước chọn vai trò cho nhân viên kế toán, người dùng còn phải chọn thêm thông tin về việc kế toán đó sẽ được phụ trách quản lý chi nhánh hoặc đơn vị nào:

Ngoài ra nếu nhân viên được phép quản lý nhiều chi nhánh, đơn vị cùng lúc thì với mỗi một chi nhánh, đơn được phân quyền, người dùng sẽ phải thực hiện lại bấy nhiêu lần bước chọn vai trò có với thông tin về chi nhánh, đơn vị được quyền quản lý.See also