[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Tin tức

Tin tức

Ứng dụng Tin tức trên hệ thống AMIS.VN là công cụ quản lý thông tin về các hoạt động nội bộ, các chủ trương chính sách của đơn vị. Các thông tin đó được quản lý trên hệ thống dưới dạng các bài viết theo các chuyên mục khác nhau: Tin điều hành, Tin tức - Sự kiện, Sản phẩm, Tài liệu hướng dẫn, Góc kinh nghiệm, Góc thư giãn... thuận tiện cho việc xem, tìm kiếm và tra cứu:
       
Làm thế nào để đăng bài lên ứng dụng Tin tức


Xem thêm