[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Các ứng dụng Mobile > AMIS TMS

AMIS TMS

AMIS TMS Mobile là phiên bản mobile của ứng dụng Công việc trong phần mềm Quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN.

 1. Mục đích
  1. AMIS TMS Mobile cho phép quản lý danh sách công việc của cá nhân, giao việc cho người khác thông qua smartphone mọi lúc, mọi nơi
 2. Ứng dụng cho phép:
  1. Tra cứu danh sách công việc của cá nhân
  2. Giao việc cho nhân viên khác
  3. Phản hồi công việc
  4. Đánh giá chất lượng của một công việc đã hoàn thành
  5. ...

1. Đăng nhập
2. Chú thích chức năng
3. Hướng dẫn sử dụng

 


1. Để sử dụng chương trình bạn phải đăng nhập bằng tài khoản của hệ thống AMIS.VN. Để dùng thử bạn có thể đăng nhập bằng thông tin như sau:

 • Mã công ty: test.amis.vn (có thể chỉ cần điền test)
 • Tên đăng nhập: admin
 • Mật khẩu: misa2012
2. Ý nghĩa các chức năng trong chương trình:
3. Hướng dẫn sử dụng
  1. Giao việc
  2. Xem chi tiết công việc và phản hồi
  3. Nhân viên báo cáo kết quả hoàn thành công việc
  4. Cảnh báo công việc quá hạn hoàn thành
  5. Nhắc nhở nhân viên báo cáo tiến độ công việc
  6. Gắn thẻ
  7. Xem danh sách công việc
  8. Báo cáo
  9. Thiết lập
  ___________________________________________________________________________________
  1. Giao việc
   Cho phép quản lý giao việc tới nhân viên. Người dùng nhấn vào nút Giao việc trên thanh menu

   Chi tiết các mục
   1. Tên công việc: Tên công việc cần giao. Thông tin này bắt buộc khai báo khi giao việc
   2. Mô tả: Mô tả công việc cần giao
   3. Ghi âm: Chức năng ghi âm để giao việc bằng giọng nói (tính năng đang phát triển)
   4. Người thực hiện: Chọn người thực hiện công việc. Nếu không chọn thông tin này thì hệ thống mặc định người dùng tự giao việc cho chính mình.
   5. Thời hạn: Chọn thời hạn phải hoàn thành công việc
   6. Người liên quan: Chọn những người liên quan tới công việc này (những người liên quan sẽ nhận được những cập nhật về công việc)
   7. Phân loại: Công việc thuộc loại nào
   8. Ưu tiên: Chọn độ ưu tiên của công việc
   9. Thiết lập thêm: Các mục thiết lập thêm
   10. Ngày bắt đầu: Ngày bắt đầu làm công việc
   11. Ngày kết thúc: Hạn phải hoàn thành công việc
   12. Lặp: Thiết lập công việc có lặp lại hay không
   13. Lập lịch: (Tính năng đang phát triển)

    Sau khi khai báo đủ các thông tin giao việc, nhấn Xong để lưu công việc
   1. Xem chi tiết công việc và phản hồi
    Người dùng nhấn vào một công việc trên danh sách để xem chi tiết công việc. Màn hình chi tiết công việc thể hiện chi tiết nội dung cũng như tiến độ của công việc, những bình luận phản hồi của tất cả những người có liên quan tới công việc.
   2. Nhân viên báo cáo kết quả hoàn thành công việc
    Sau khi hoàn thành công việc nhân viên có thể cập nhật trạng thái cũng như số công thực hiện bằng cách nhấn Hoàn thành

    Chú ý: Hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo cho nhân viên, người liên quan khi có công việc mới được giao hoặc khi có thay đổi thông tin liên quan tới công việc
   3. Cảnh báo công việc quá hạn hoàn thành
    Hệ thống sẽ tự động cảnh báo đối với những công việc đã quá hạn hoàn thành. Những công việc này sẽ hiển thị thành màu đỏ như hình:
   4. Nhắc nhở nhân viên báo cáo tiến độ công việc
    Để nhắc nhở nhân viên báo cáo tiến độ công việc, người dùng nhấn vào nút chức năng Nhắc việc (hình quả chuông). Hệ thống sẽ tự động hiển thị một phản hồi có nội dung nhắc nhở trên chi tiết công việc, đồng thời gửi email tới nhân viên. Nội dung phản hồi nhắc việc có thể được thay đổi trong phần Thiết lập
     
   5. Gắn thẻ công việc
    Việc gắn thẻ hỗ trợ người dùng dễ dàng hơn trong việc phân loại các công việc của mình.
     
    Chú ý: Người sử dụng vào Thiết lập để quản lý (Thêm/Sửa/Xoá) các thẻ công việc của mình
   6. Xem danh sách công việc

    1. Xem danh sách công việc theo thời hạn: Người dùng có thể xem nhanh danh sách công việc theo thời gian bằng cách:

    Các công việc sẽ được nhóm thành từng nhóm theo thời hạn hoàn thành giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về tất cả công việc, để dễ dàng xác định mức độ ưu tiên giải quyết các công việc. 

    2. Xem danh sách công việc theo nhiều tiêu chí khác nhau: Để xem danh sách công việc theo nhiều tiêu chí khác nhau người dùng sử dụng chức năng Lọc việc:
    Người sử dụng có thể chọn các bộ lọc đã được định nghĩa sẵn trong hệ thống.
    Hoặc tự tạo bộ lọc mới theo các tiêu chí của mình và lưu lại để sử dụng cho những lần sau. 

   7. Báo cáo phân tích và đánh giá kết quả công việc
    1. Phân tích tiến độ và chất lượng công việc
      
    2. Phân tích tiến độ và chất lượng công việc theo người thực hiện/Người giao việc
     1. Việc tôi được giao: Tổng hợp các công việc người dùng được người khác giao. Báo cáo nhóm số liệu theo người giao việc. Với báo cáo này người dùng biết được ai giao việc, két quả hoàn thành ra sao, mức độ hải lòng của người giao việc
     2. Việc tôi giao: Tổng hợp các công việc người dùng đã giao. Báo cáo nhóm số liệu theo người được giao việc. Với báo cáo này người dùng biết được đã giao việc cho những ai, tiến độ hoàn thành và kết quả, đánh giá công việc ra sao
    3. Phân tích công thực hiện theo người thực hiện/người giao việc
     1. Việc tôi được giao: Tổng hợp các công việc ngừoi dùng đã được người khác giao cho, báo cáo nhóm số liệu theo người giao việc
     2. Việc tôi giao: Tổng hợp các công việc người dùng đã giao cho người khác, báo cáo nhóm số liệu theo người được giao việc
   8. Thiết lập

    1. Uỷ quyền giao việc (Tính năng này đang phát triển)
    2. Nhận thông báo qua email: Cho phép người dùng thiết lập khi có thay đổi liên quan công việc thì có nhận email hay không, và nhận những email nào
    3. Nội dung nhắc việc: Cho phép người dùng thay đổi nội dung phản hồi khi nhắc việc.
    4. Thẻ công việc: Cho phép quản lý danh sách các thẻ công việc: thêm thẻ, sửa tên thẻ hoặc xoá thẻ
    5. Bộ lọc công việc: Quản lý danh sách các bộ lọc có sẵn và tạo ra những bộ lọc mới


   Xem thêm