[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Câu hỏi thường gặp > Bài toán triển khai hệ thống AMIS.VN

Bài toán triển khai hệ thống AMIS.VN

Với một mô hình đơn vị với các thông tin tóm tắt sau:
 • Tên công ty: Công ty TNHH máy tính Hồng Phúc
 • Tên giao dịch/viết tắt: Hongphuc Ltd
 • Mã số thuế: 0101245120
 • Địa chỉ: 115 - Duy Tân - Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội
 • Số lượng nhân sự: 30 người
 • Thông tin cơ cấu tổ chức với một số vị trí chính sau:
  • Ban giám đốc:
   • A001 - Triệu Quốc Hùng - Giám đốc
  • Phòng Hành chính - Nhân sự
   • B001 - Nguyễn Hồng Hạnh - Trưởng phòng
   • B002 - Phạm Mai Hoa - Nhân viên nhân sự
  • Phòng Kế toán
   • C001 - Nguyễn Thị Lan Anh - Kế toán trưởng
   • C002 - Nguyễn Thị Hòa - Kế toán tổng hợp
  • Phòng Kinh doanh
   • D001 - Phạm Huy Kiên - Trưởng phòng
   • D002 - Nguyễn Văn Hồng - Nhân viên kinh doanh
  • Phòng Kỹ thuật
   • E001 - Nguyễn Đức Anh - Trưởng phòng
 • Download danh sách nhân viên chi tiết tại đây
Doanh nghiệp sẽ triển khai hệ thống AMIS.VN như thế nào trong các trường hợp sau?
Xem thêm